TuristickaMapa.cz


Český král

Český král je označení panovníků Českého království, respektive všech dědičných zemí Koruny české. Mnozí čeští králové byli současně panovníky dalších zemí. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů