TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa ČeskaZásady ochrany osobních údajů

Společnost TASTE FEEL s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 04951646, se sídlem Sobotecká 2328/7, Vinohrady, 101 00 Praha („My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek https://turistickamapa.cz/ („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují Všeobecné podmínky použití serveru TuristickaMapa.cz.

Dále se v textu dočtete zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@turistickamapa.cz.

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 1. Kontakt: Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:
 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • e-mailová adresa či telefonní číslo.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 1. Tvorba uživatelského účtu: Pro využití pokročilých služeb, které naše webové stránky nabízí (zejména možnost vkládat příspěvky a fotografie), je nezbytné se registrovat/přihlásit a poskytnout nám tak Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 • e-mailová adresa
 • jméno (přezdívka)
 • heslo.

V případě, že se u nás zaregistrujete, zašleme Vám ověřovací e-mailovou zprávu, jejímž prostřednictvím prověřujeme registraci skutečných uživatelů webových stránek s funkčními e-mailovými adresami. Kliknutím na zaslaný odkaz se Váš uživatelský účet aktivuje a Váš přístup do něj Vám zůstane do budoucna zachován pomocí Vámi zvoleného hesla.

Pro tvorbu a přístup k uživatelskému účtu můžete také využít přístupu z některých sociálních sítí. V takovém případě nebudete muset Vaše údaje vyplňovat ručně a my od příslušné sociální sítě získáme Vaše osobní údaje nezbytné pro tvorbu Vašeho uživatelského účtu.

Pro přístup k uživatelskému účtu můžete také využít přístupu ze sociální sítě Facebook, v takovém případě nebudete muset Vaše údaje vyplňovat ručně a my od sociální sítě Facebook získáme Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa), které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám uživatelský účet řádně vytvořili.

Pakliže si na našich webových stránkách vytvoříte uživatelský účet, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, údaje o Vašich přidaných komentářích, fotografiích, Vaší přezdívce, Vaší aktivitě (počet vytvořených výletů, komentářů a hodnocení, počet navštívených míst, počet přidaných fotek). Dále o Vás zpracováváme ty údaje, které můžete dobrovolně nad rámec základní registrace do svého profilu na webové stránce doplnit, jako je Vaše jméno a příjmení, profilová fotografie, preferované lokality apod. Tyto údaje zpracováváme za účelem správy Vašeho uživatelského účtu.

Vaše jméno, příjmení a profilová fotografie, případně další údaje, které o sobě dobrovolně na webové stránce vyplníte, jsou na webové stránce zpřístupněny ostatním uživatelům webové stránky. Údaje o Vámi přidaných komentářích a fotografiích jsou viditelné pro všechny uživatele webové stránky. Z toho důvodu byste měli zvážit, jaké dodatečné údaje na svůj profil vyplníte a jaký obsah budete s ostatními uživateli sdílet.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, tj. umožnění sdílení informací o Výletech, fotografiích a jejich hodnocení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci uživatelského účtu je plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na tom, abychom zajistili bezpečné prostředí pro výměnu a propagaci informací o výletních místech a turistice v ČR.

 1. Bezpečnost webových stránek

Za účelem zajištění bezpečnosti webových stránek a ochrany uživatelů také evidujeme aktivity těch uživatelů, kteří porušují Všeobecné podmínky serveru TuristickaMapa.cz například chováním obtěžujícím ostatní uživatele, opakovaným vkládáním příspěvků v rozporu s dobrými mravy, využíváním webových stránek pro své podnikatelské aktivity apod. Tyto údaje zpracováváme i poté, co je takovému uživateli jeho uživatelský účet smazán, a to za účelem co nejvčasnější identifikace takového uživatele v případě, že se na webové stránky přihlásí opětovně a v aktivitách porušujících Všeobecné podmínky serveru TuristickaMapa.cz pokračuje.

Pakliže se rozhodneme určitý uživatelský účet z výše popsaných důvodů smazat, vždy tak činíme na základě rozhodnutí osoby odpovědné za administraci webových stránek, s využitím údajů, které jsme získali analýzou závadného jednání. Nejedná se tak o rozhodnutí učiněné pouze automatizovanými postupy.

Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem na ochraně práv a oprávněných zájmů ostatních uživatelů webových stránek a nás.

 1. Obchodní sdělení

Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • komunikace s Vámi ohledně aktivit správce, stránek, aktivit a aplikací provozovaných správcem nebo jeho partnery, i ohledně jiných skutečností, které mají vztah k činnosti a cílům působení správce (obvykle prostřednictvím e-mailového „newsletteru“). Tato komunikace může probíhat elektronicky prostřednictvím e-mailových sdělení, a to i s přihlédnutím k Vaší aktivitě na webové stránce, Vašim preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru informací nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;

 • využití osobních údajů, které nám budou předány sociálními sítěmi, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování je Váš souhlas.

 1. Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Více o zpracování cookies na serveru TuristickaMapa.cz najdete zde.

Na Webových stránkách používáme dva druhy cookies:

 • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

 • Permanentní cookie (Persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Webových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 1. Další analytické nástroje

Za účelem analýzy provozu na Webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na Webových stránkách a vyhledávané výrazy.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní společnosti,
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

3. Doba zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

 2. Osobní údaje týkající se Vašeho uživatelského účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy uživatelského účtu do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte uživatelský účet (nebo se k němu přihlásíte přes Facebook či jinou sociální síť) a neprovedete na webové stránce žádnou aktivitu, budeme údaje zpracovávat po dobu 24 měsíců od jeho zřízení. Váš uživatelský účet bude taktéž zrušen, a my přestaneme zpracovávat osobní údaje týkající se tohoto Vašeho uživatelského účtu, pakliže jste na webové stránce byli aktivní, ale od poslední aktivity proběhlo více než 24 měsíců.

 3. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.4, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@turistickamapa.cz.

 4. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@turistickamapa.cz.

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo na přenositelnost;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové info@turistickamapa.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 2. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám výmaz ukládá právní předpis.

 4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 5. Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

 6. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2020