Černínové z Chudenic

Černínové z Chudenic (též Czerninové z Chudenic) jsou starobylý český šlechtický rod připomínaný od 12. století. Jejich nejstarší sídlo Chudenice jim patřilo více než 650 let (1291–1945). Později dosáhli hraběcího titulu (1624) a vlastnili rozsáhlý majetek v různých částech Českého království. Více na Wikipedii
Reklama

Seznam šlechtických rodů