Pověsti, záhady a legendy Poutní areál Svatá Hora Příbram

Vznik kapličky na Svaté Hoře

O tom, kdy vznikla na Svaté Hoře původní kaple, panují dohady. Podle pověsti ovšem není pochyb o tom, že její počátky spadají do 13. století - a to díky jednomu rytíři.

Když se zdejší krajinou v dobách dávných projížděl rytíř z rodu Malovců, stal se obětí přepadení. Rytíř se zákeřným lupičům vzpíral, ovšem proti přesile neměl šanci. V okamžiku ohrožení života se tak začal modlit k Panně Marii. „Pokud mne zachráníš, postavím ti kapličku a budu tě ctít,“ přislíbil.

Najednou lupiče oslnila záře tak velká, že na okamžik ztratili zrak. Rytíř toho využil a ukryl se v kořenech velkého dubu. Zlodějíčci se po procitnutí dali hned na útěk a rytíř splnil, co slíbil. Vybudoval na Svaté Hoře kapličku ve jménu Panny Marie a s díky ji uctíval až do konce svých dnů.

Zázraky na Svaté Hoře

První zázrak na Svaté Hoře je evidován v roce 1632. Byl to jistý Jan Procházka z Nymburka, který se toho roku vydal na svatohorskou pouť. O Svaté Hoře se dozvěděl ze svých snů, které jej pár nocí za sebou právě na toto místo zvaly.

Jan Procházka proto nelenil a vydal se na pouť se svým vnukem. Na Svaté Hoře poté strávil několik dnů modlitbami. Nakonec se stal zázrak - Janovi byl po 19 letech slepoty zázračně navrácen zrak. Jan na Svaté Hoře zůstal jako poustevník a staral se tu o kapličku. Tzv. milostí Panny Marie Svatohorské je evidováno více než čtyři tisíce.

Zpět na výlet Poutní areál Svatá Hora Příbram