Pověsti, záhady a legendy Kaple svatých Andělů Strážných (Andělíček)

Andělíček strážníček

V místech dnešní kaple hrálo si jednoho dne malé dítě, když tu se mu najednou kolem nohy ovinul jedovatý had. Dítě se honem rozhlédlo kolem sebe, jestli nespatří dospělého, který by mu mohl pomoci. Nejprve nikoho nevidělo, ale pak se před ním zničehonic zjevila vysoká postava v zářivě bílém hávu. Nevinnému dítěti totiž přišel na pomoc anděl strážný!

Anděl se na dítě usmál, čímž z něj setřásl nejen strach, ale i nebezpečného hada. Místní obyvatelé pak z vděčnosti tomuto nadpřirozenému zachránci nechali postavit v těchto místech kapli, zasvěcenou Andělu strážci, ochránci města.

Spravedlivý Anděl

O založení kaple koluje ještě další pověst. Ta tentokrát vypráví o sušickém vojákovi, který byl nespravedlivě obviněn z vraždy bohatého pána. Za takový prohřešek ho čekala jistá smrt.

V předvečer popravy se ale tento zbožný a ctnostný muž modlil k Andělu Strážci a prosil jej o pomoc. A tak se stalo nemožné - uprostřed noci se mu zjevil Anděl a přenesl jej na vrch Stráž. Muž tak unikl před jistou smrtí a díky této historce byl očištěn. A na počest Anděla Strážce zde byla vystavěna kaple zvaná Andělíček.

Morová rána

Jednoho dne se bohatá a zbožná sušická paní vracela z poutě. Znavená cestou usnula a zdál se jí podivný sen - zjevili se jí mocní andělé, kteří od jejího milovaného města odhánějí morovou smrt kosou. Poté za ní přišla Panna Marie s varováním, ať se do Sušice nevrací, neboť ji tam čeká smrt.

Sušická paní byla zděšena a chtěla ochránit nejen sebe, ale i místní před morovou ranou. A tak Pannu Marii požádala, aby zachránila před smrticím morem i obyvatele města. Panna Marie tak učinila. Sušická paní následně z vděčnosti finančně podpořila stavbu kaple právě v místech, kde se jí Panna Marie a andělská posila zjevila.

Zpět na výlet Kaple svatých Andělů Strážných (Andělíček)