TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa ČeskaPověsti, záhady a legendy Hrad Zvíkov

Pověst o germánské věži a raráškovi

Věž Markomanka je velkou záhadou, neboť zde stávala ještě před zbudováním hradu a dodnes jsou v žulových kamenech patrny vytesané znaky neznámého původu. Lidové povídačky vypráví, že tyto znaky patří krutému germánskému kmenu Markomanů, neboť nápadně připomínají pohanské runy. Dnešní historikové ovšem germánský původ značek (a stavby věže) vyvrací a spíše se domnívají, že se jedná o kamenické značky.

Věž Markomanka i přesto láká milovníky mysteriózních zážitků. Podle ještě tajemnější pověsti zde totiž straší rarášek, tajemný zlý duch, který vyháněl z korunní síně dělníky již v 16. století. Jiný příběh zas varuje před přenocováním v hradní věži - každého, kdo tak učinil, do roka vzala Smrt.

Pověst o dceři praotce Čecha

S hradem Zvíkov se ovšem pojí i jedna krásnější pověst - o tom, jak ke svému jménu Zvíkov přišel. Je spojena s dcerou praotce Čecha, jež se zamilovala do mladíka, kterého její tatínek neschvaloval. Dcera si ale nedala říci, s milencem se zasnoubili a utekli do lesů.

O několik let později tou stejnou cestou podél Vltavy kráčel praotec Čech a náhodou narazil na dvě krásné děti. Když jej dětičky dovedly ke zdejší chatrči, v jejich matce ihned poznal svou dávno ztracenou dceru. Své neshody hodili hned za hlavu a usmířili se. Praotec Čech měl dále namířeno na Říp, dcera se svou rodinou jej ale doprovázet nechtěla, neboť si na život na tomto nádherném místě zvykli. A tak jim praotec Čech nechal místo chatrče zbudovat pevný dřevěný srub, který dostal jméno Zvykov podle „zvyknutí si“.

Zpět na výlet Hrad Zvíkov