Pověsti, záhady a legendy Sázavský klášter

Jak svatý Prokop oral s čerty

Svatý Prokop byl poustevník, o kterém se říká, že přemohl samotného čerta! Nejen že nepodlehl jeho pokušením, dokonce jej zkrotil, zapřáhl do pluhu a bičem ho poháněl, kam bylo třeba.

Říká se, že tímto způsobem svatý Prokop vyoral koryto řeky Sázavy. Ta se kroutí ze strany na stranu prý proto, že se stejným způsobem čert vykrucoval, aby se vymanil z nedobrovolné práce. Jak vidno, neúspěšně.

Lidová fantazie vypráví také o nedaleké Čertově brázdě, přes dvacet kilometrů dlouhé linii zaříznuté v krajině mezi Sázavou a Chotouní. I tu má prý na svědomí svatý Prokop se zotročeným čertem.

Legenda o založení kláštera Sázava

Když se přemyslovský kníže Oldřich vydal jednoho dne na lov, potkal nad řekou Sázavou poustevníka. Jmenoval se Prokop a jak později Oldřich zjistil, byl to muž mnoha zázraků. Nejen že oral s čerty, ale také uměl proměnit vodu ve víno. Za nabídnutý pohár proměněného moku pomohl Oldřich Prokopovi založit klášter Sázava.

Zpět na výlet Sázavský klášter