TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa ČeskaPověsti, záhady a legendy Hrad Kokořín

Legendy o loupeživých rytířích

Říká se, že se hrad Kokořín stal útočištěm loupeživých rytířů v čele s Petrem z Petrovic, kteří byli postrachem celého okolí. Na počátku 20. století bylo při rekonstrukci nalezeno dvacet dva lidských koster ve sklepení pod věží. Mohlo se tak jednat o samotné loupežníky, kteří zde mohli být za trest zazděni, anebo o jejich rukojmí, za které rytíři žádali výkupné.

K loupeživým rytířům se pojí také pověst o statečném mlynáři, který tlupu lapků porazil. Petrovský porážku neústal a rozhodl se, že se mlynářovi pomstí. Svedl tak jeho dceru a unesl ji na hrad, kde ji měli rytíři zneuctít a zmrzačenou vrátit zpět jejímu otci. Hospodyně se nad ní ovšem slitovala a pomohla jí z hradu utéct.

Jedna linie příběhu dále vypráví, že dívka přežila a navedla svého otce k hradu, kde lapky pobil do jednoho. Temnější příběh ovšem říká, že nebohou dívku na útěku chytil sám Petrovský a brobodl ji u hradní zdi. Od té doby se zde zjevuje bílý přízrak s krvavou skvrnou.

Zpět na výlet Hrad Kokořín