TuristickáMapa.cz - Nejkrásnější místa Česka


Pověsti, záhady a legendy Zřícenina hradu Vikštejn

O pomstychtivém rytíři

Bájný zakladatel hradu Vikštejn Vítek z Kravař měl ve velké oblibě rytířské turnaje. A také je velmi rád pořádal. Během jednoho z turnajů ovšem došlo k velkému sporu mezi Vítkem a rytířem jménem Tunkl. Nesvár se nepodařilo vyřešit a Vítkovi tak nezbylo nic jiného než protivného rytíře vyhostit z hradu. Pro Tunkla to znamenalo významnou újmu na cti a tak přísahal Vítkovi pomstu.

A tento den nastal velmi záhy. Když se Vítek vydal z hradu na bitevní pole, využil hned zákeřný Tunkl své příležitosti. Dovtípil se, že Vítkovi nejvíce uškodí, když se pomstí na jeho manželce. A tak ji vyvlekl z komnat na hradní cimbuří, posekal ji mečem a nakonec ji svrhl z hradeb do údolí, kudy protékala řeka Moravice. A tak se dodnes prý na hradě zjevuje žena v krvavém rouše, nevinná oběť běsnění rytíře, jehož ego neustálo porážku.

Zpět na výlet Zřícenina hradu Vikštejn