Pověsti, záhady a legendy Zřícenina hradu Švamberk

Pověst o stromu křivdy

Na nádvoří hradu Krasíkov stával strom, jehož větve i květy rostly směrem k zemi. Lidé mu říkali Strom křivdy a pojil se k němu příběh mladíka, který byl zajat hradní posádkou a obviněn z loupeže a úkladné vraždy kupce.

Mladý muž se totiž náhodou nacházel nedaleko místa činu, kterou měla na svědomí pravděpodobně nějaká loupeživá banda. Byl nevinný, ostatně ani u něj nebyly nalezeny žádné cennosti, pouze hůl, jež si vlastnoručně vyřezal ze suché větve. Jal se tedy obhajovat se před soudci z hradu Krasíkov. I přes nedostatek důkazů ho ale tito přísní mužové odsoudili k trestu smrti.

Zděšený a nevinný mladík cestou k popravišti chopil se své hole a vší silou ji vrazil do země. Ve stejnou chvíli vykřikl své přání - pokud je nevinen, nechť z této hole vyroste strom, jehož větve k hanbě nespravedlivých soudců porostou svěšené k zemi. A tak ještě než krev mladíka na popravišti zaschla, pustila hůl své kořeny a brzy nato vypučela. Soudci s hanbou kolem stromu na nádvoří chodili, ale na jeho porážku odvahu nikdo neměl.

Zpět na výlet Zřícenina hradu Švamberk