TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa ČeskaPověsti, záhady a legendy Poutní areál Svatý Hostýn

Legenda o vzniku Svatého Hostýna

Proč vzniklo poutní místo zrovna na hoře Hostýn? Stará hostýnská legenda nás vrací do třináctého století, kdy místní lidé trpěli při nájezdech Tatarů. Nedostatek jídla a vody se na nich začínal podepisovat, a tak lidu nezbylo nic jiného než veškerou sílu své víry vložit do modliteb k Panně Marii. A jejich prosby byly vyslyšeny!

Matka Boží přivolala na jejich obranu mohutnou bouři, hromy a blesky, před kterými se mongolští nájezdníci museli dát na úprk. A aby toho nebylo málo, pod vrcholem hory vytryskl zázračný pramen, který zastavil strádání věřících. Pramen oblažuje poutníky dodnes.

Tato barokní pověst (zaznamenaná až v polovině 17. století) byla mimochodem i inspirací pro sochu hostýnské Panny Marie metající blesky.

Zpět na výlet Poutní areál Svatý Hostýn