TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa ČeskaLexové z Aehrenthalu

Lexové z Aehrenthalu jsou původem český rod, který z prostých poměrů během krátké doby dosáhl vysokého postavení, šlechtického titulu a značného majetku, v roce 1909 byli povýšeni do stavu hrabat, v Čechách vlastnili rozsáhlé statky v oblasti Českého ráje (Hrubá Skála). Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů