Pověsti, záhady a legendy Hrad Veveří

Jak Konrád založil hrad Veveří

Má hrad Veveří něco společného s veverkami? Alespoň podle jedné z pověstí určitě ano!

Legenda vypráví o knížeti Konrádovi, který se jednoho osudného dne vydal do zdejších lesů na lov. Bohužel během pronásledování jelena zabloudil a nakonec musel v lese přenocovat. Když upadl do spánku, zjevil se mu ohromný hrad, jenž se uprostřed bujných lesů vypínal na skále nad řekou. Jeho krása a velkolepost Konráda uhranula a velmi nerad vizi pevnosti opouštěl.

Z krásného snu ho ale vyvedly zvuky veverky, kterou v tlamě nesl pes z jeho družiny. Když se kníže rozhlédl kolem sebe, veverek kolem něj bylo opravdu požehnaně. V tu ránu se ovšem rozutekly, tedy s Konrádem v patách. Po chvíli jej veverky dovedly k chaloupce, kde žil poustevník. Kníže byl spasen! Poustevník jej rád pohostil a ukázal mu také správnou cestu z lesa. Kníže Konrád si právě tehdy všiml skály, která se tyčila nad zdejší řekou. Skály, jenž velmi připomínala skálu s hradní pevností z jeho snu. A tak rozhodl - zde bude stát hrad Konráda I. Brněnského. A ponese jméno Veveří.

Poklad templářů

Pozor hledači pokladů! Hrad Veveří prý ukrývá v podzemí dvanáct stříbrných soch apoštolů, ale i svatý grál a další cenné artefakty. A schovat je tam měli templáři!

Údajně se totiž na hradě Veveří konal v roce 1304 sněm templářského řádu. Historici pro to sice žádné důkazy nemají, přesto tato legenda jitří představivost dodnes. Než došlo ke zrušení řádu v roce 1312, měli prý templáři v tajném podzemí ukrýt výše zmíněný poklad nesmírné ceny, který předtím intrikou ukradli knížeti Břetislavovi I.

Tyto cennosti totiž byly válečnou kořistí a měly být darovány králi Václavu III. na pokrytí nákladů tažení do Polska. Jenže král byl v Olomouci zavražděn a podle pověsti za tím stáli právě templáři, kteří se takto pokladu zmocnili.

Pověst zaujala hledače, záhadology, ale svého času i nacisty a komunistickou Státní bezpečnost. Ani oni nic nenašli. Pravdou ovšem je, že nedávný průzkum odhalil podzemní prostory pod kaplí Matky Boží. Že by hrad Veveří dodnes skrýval tajemný poklad?

Zpět na výlet Hrad Veveří