TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa Česka


Pověsti, záhady a legendy Domažlická šikmá věž

O tom, proč je domažlická věž šikmá

Domažlická věž se naklání o více než půl metru. Jak k tomu došlo? Traduje se, že v době, kdy dělníci věž stavěli, místní jim z nedalekého pivovaru nosili pivo na uhašení žízně. A tak dělníci popíjeli a popíjeli… až si najednou povšimli, že se jim stavba začíná křivit pod rukama. Naklonění již bylo nezvratné, a tak dělníci dílo dokončili a snad i trochu doufali, že si závady nikdo nevšimne.

Podle historiků ale důvod naklonění věže má svůj původ v méně zábavné konstelaci. Za naklonění věže prý mohlo příliš mělké podloží, které si během stavby věže sedlo. Dělníci si toho všimli, ovšem v té chvíli se již nedalo naklonění zabránit. Co ale udělat mohli, bylo použití slabšího zdiva na zbytek věže, aby se tím alespoň trochu odlehčilo naklánějící se straně. I díky jejich důmyslnosti domažlická věž stojí dodnes.

Zpět na výlet Domažlická šikmá věž