TuristickaMapa.cz


Schebkové

Nejznámější představitel je Jan Schebek, český železniční stavitel a podnikatel, podílník soukromé stavební společnosti Lanna a Schebek spolu s Vojtěchem Lannou mladším, která se specializovala především na výstavbu železničních tratí. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů