TuristickaMapa.cz


Pancířové ze Smojna

Pancířové ze Smojna byl nižší šlechtický rod z oblasti Zákup na severu Čech, v jehož řadách bylo i několik loupeživých rytířů. Tento rod se objevuje v období 13. – 15. století. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů