Páni ze Zvířetic

Páni ze Zvířetic byl šlechtický rod vzešlý z Markvarticů a Lemberků, který si postavil u Jizery hrad Zvířetice. Na tomto hradě pak žilo několik generací šlechticů, kteří používali predikát z Zvířetic. Více na Wikipedii
Reklama

Seznam šlechtických rodů

Mateřská dynastie: Páni z Lemberka

Rodové větve
  • Páni ze Zvířetic