TuristickaMapa.cz


Děpoltici

Děpoltici nebo také Děpoldici či Děpolticové byli vedlejší větví dynastie Přemyslovců, jejímž zakladatelem byl Děpolt I. (latinsky Theobald), druhorozený syn českého knížete Vladislava I. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů

Mateřská dynastie: Přemyslovci

Rodové větve