Pověsti, záhady a legendy Zřícenina hradu Kostomlaty

Pověst o bloudícím duchovi

K hradu Kostomlaty se pojí pověst o husitském vůdci Jakoubkovi z Vřesovic, který hrad dobyl roku 1434. Ten ovšem husity zradil, přešel na stranu císaře Zikmunda.

Kvůli této proradnosti tak podle pověsti nenašel věčný klid a je navždy odsouzen bloudit zříceninou hradu se skvrnou černého kalicha na čele. Pomoc je ovšem možná - kdo by chtěl bloudícího ducha osvobodit, může s ním o půlnoci vystoupit na věž, pokleknout před ním v modlitbě a nakonec černou skvrnu Jakoubkovi z čela setřít.

Zpět na výlet Zřícenina hradu Kostomlaty