TuristickaMapa.cz


Žalkovští ze Žalkovic

Zakladatelem rodu Žalkovských ze Žalkovic byl Matyáš Žalkovský ze Žalkovic, který jako úředník získal přímluvou svého pána od krále šlechtický titul. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů