TuristickaMapa.cz


Vršovci

Vršovci (někdy také Wrissowici, či v německém přepise Werschowetz)[1] byl český raně středověký velmožský rod, který v 11. a na počátku 12. století významně ovlivňoval dějiny přemyslovského státu. Vršovci bývají vedle Municů a Těpticů uváděni jako příklad tzv. rané šlechty. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů