TuristickaMapa.cz


Páni z Vrchovišť

Rod z Vrchovišť byla patricijská rodina, původem z dnes již zaniklé obce Vrchoviště. Tato erbovní měšťanská rodina nabyla významu v době pohusitské a jagellonské v Kutné Hoře a v Jílovém podnikáním se stříbrnou rudou a ve službách kutnohorské mincovny. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů