TuristickaMapa.cz


Minsterberkové

Minsterberkové nebo též minsterberská knížata byli potomci krále Jiřího z Poděbrad, resp. rodová linie jeho syna Jindřicha staršího. Základnou rodu bylo Minsterberské knížectví ve Slezsku. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů