TuristickáMapa.cz - Nejkrásnější místa Česka


Hasištejnští z Lobkovic

Významnou osobností této větve byl Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450–1517), který byl žateckým hejtmanem a diplomatem ve službách krále Vladislava Jagellonského. Jeho bratr Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1460–1510) obdivoval antiku a vypravil se na cesty po Středomoří. Hasištejnská větev Lobkoviců poté nabyla značného majetku. Její české odnože však vymřely již na počátku 17. století. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů

Mateřská dynastie: Lobkovicové

Rodové větve