TuristickaMapa.cz


Chotkové z Chotkova

Chotkové byli starý český šlechtický rod původem ze západních Čech. První zmínky pocházejí ze 14. století, později pronikli mezi drobnou šlechtu. Jejich vzestup zastavily pobělohorské konfiskace, kdy se rod ocitl na hranici chudoby. Díky osobnosti vzdělaného Václava Antonína (1674–1754) dosáhli Chotkové nového vzestupu a v roce 1723 získali titul hrabat. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů