TuristickaMapa.cz


Bavorové ze Strakonic

Bavorové ze Strakonic byli jedním z nejpřednějších českých šlechtických rodů 13. století. Nejvýznamnějším členem rodu byl Bavor II. ze Strakonic, nejvyšší komorník království českého, zeť krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Více na Wikipedii

Seznam šlechtických rodů