TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa Česka


Pověsti, záhady a legendy Hrad Pernštejn

Pověst o Bílé paní

Během obléhání hradu se tehdejší hradní pán prý chtěl vzdát bez boje. Jeho statečná dcera se ovšem postavila na odpor, a tak ji nechal zabít. Zhrozen následně tímto činem nechal dceru slavnostně pohřbít, její přízrak byl ovšem opakovaně spatřován v chodbách hradu. Přízrak dívky prý nakonec zmizel, a to poté, co zemřel poslední potomek rodu Pernštejnů.

Pověst o Bílé paní ovšem nabízí i alternativní příběh. V něm se mluví o komorné Elišce, mladé dívce, která až příliš dbala o svůj zevnějšek. Často se shlížela v zrcadle a kvůli tomu také zanedbávala své povinnosti. Když ji takto přistihl mnich, proklel ji tak, že se dívka propadla do země. Od té doby bloudí její přízrak chodbami a zrcadlo, před kterým se parádila, je prokleté. Ten, kdo se do něj zahledí, ztratí do roka a do dne veškerou svou krásu.

Zpět na výlet Hrad Pernštejn