TuristickáMapa.cz - Nejkrásnější místa Česka


Pověsti, záhady a legendy Hrad Boskovice

Pověst o založení hradu Boskovice

Podle legendy byl pravým zakladatelem hradu Boskovice muž původem neurozený, ptáčník Velen, jemuž štěstí zaklepalo na dveře. Doslova. Byl to cizinec, který se při lovecké zábavě ztratil v hlubokých lesích a hledal přístřešek k přenocování.

Velen mu ve své chaloupce nabídl lože, vždyť to se přece slušelo hosta ubytovati. Druhý den muže provedl lesem a ukázal mu cestu do Brna. Zachráněný cizinec Velenovi poděkoval a pozval jej na hrad Špilberk. Velen se tedy dovtípil, že se jedná o muže urozeného, ovšem tehdy ještě netušil, že ubytoval samotného brněnského knížete!

Když se Velen vydal na hrad Špilberk, kníže mu znovu poděkoval za pomoc a za odměnu jej povýšil do šlechtického stavu. K tomu Velen dostal také velký pozemek, kde si nechal vystavět hrad. Když už stavba byla dokonána, chybělo jen jediné - jméno. Velen chodil po komnatách sem a tam, jak usilovně vymýšlel jméno pro svůj hrad. Během svého nerozhodného pochodování si nešikovně ukopl palec o práh a zakřičel: "Už nikdy nebudu chodit bosko více!" A tak vzniklo jméno hradu i města Boskovice.

Zpět na výlet Hrad Boskovice