TuristickaMapa.cz - Výlety a nejkrásnější místa Česka


Přidej se k nám...

Výstava se věnuje atraktivnímu tématu odívání a výroby oděvů na přelomu středověku a novověku. V několika diorámatech bude představena práce soukeníků, postříhačů, krejčích, koželuhů a ševců.

Facebook Twitter Seznam

Termín konání akce

31říjenpondělí 09:00
-
30březenčtvrtek 17:00

S pomocí replik původních nástrojů, doplněných originálními archeologickými nálezy, ukážeme návštěvníkům způsoby zhotovování látek, jejich barvení, přípravu oděvů a oděvních doplňků. Návštěvníci mohou poznávat celý postup technologie od sklízení a zpracování surovin (len, vlna, kůže) přes vytváření materiálu a jeho přeměnu v šaty, boty, pokrývky hlavy. V

ýrobní postupy jsou vysvětlovány také s pomocí názorných ilustrací a popisů. Věnujeme se i významu oděvních řemesel pro život Tábora a jeho obyvatel na počátku nového věku.

Doprovodné akce:
  • 20. 11. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Kůže – nejstarší oděvní materiál« – ukázka ševcovského řemesla, výroba drobných kožených ozdob
  • 11. 12. 2022 od 14 do 16 hodin oživená řemesla »Předu, předu zlatou nit aneb Od suroviny k přízi« – ukázky zpracování textilních surovin a spřádání, možnost vyzkoušení zpracování lnu a vlny
Výstava Mistři cechů oděvních
Výstava Mistři cechů oděvních (zdroj: husitskemuzeum.cz)

Místo konání

Vstup:

40 Kč, snížené 30 Kč

Tábor, Budova staré radnice v Táboře


Tipy na výlet